+381 (0)69 22 15 100

Splav restoran na reci Savi, Beograd

June 25, 2017 · public · 0 comments
  Splav restoran na reci Savi, Beograd godina 2014
Opis posla ·   Glavni arhitektonsko građevinski projekat
·   koautor dia Antonieta Alderete
Opis Splav ima jedinstveni volumen i organizovan je u okviru zajedničke krovne ravni tako da se u najvišem delu nalazi sprat, dok restoran ostvaruje slobodnu visinu do krovnih nosača.

Primarna funkcija splava je restoran sa kuhinjom kao i pratećim sadržajima magacina, toaleta i garderobe za zaposlene. Galerija splava je organizovana u funkciji administrativnog dela sa kancelarijama i toaletom.