+381 (0)69 22 15 100

GENEX Apartmani / NBGP Properties, Beograd, Srbija

June 25, 2017 · residential · 0 comments
  GENEX Apartmani / NBGP Properties, Beograd, Srbija godina 2016
Opis posla ·   Idejni koncept proširenja i dogradnje
Investitor NBGP Properties | Delta Real Estate
Opis Predlog oblikovnog rešenja mogućeg proširenja i dogradnje, sa akcentom na definisanje mogućih zona proširenja i njihovih veza sa postojećim objektom.

Analiza postojećeg konstruktivnog rešenja i mogućih veza proširenog i nadograđenog dela sa izvedenim sistemom i elementima.