+381 (0)69 22 15 100

Vaš partner za budući korak

STUDIO | ARCHITONIC predstavlja samostalan, fleksibilan i operativan tim stručnjaka profesionalno osposobljenih da na najvišem nivou realizuje poslove iz oblasti arhitekture i dizajna, tehničko – tehnološke podrške, stručnog nadzora, projektnih finansija, nabavke i organizacije.

Obavljamo poslove i pružamo usluge arhitektonsko građevinskog projektovanja aerodroma, poslovnih, stambenih, školskih, industrijskih, komercijalnih i turističkih kapaciteta, 

kao i ostalog potrebnog za realizaciju javnih i privatnih investicija. 

Jedna smo od referentnih konsultanskih kuća specijalizovanih za pružanje usluga i kreiranje optimalnih rešenja u interakciji sa klijentima kroz definisanje konkretnih zahteva i potreba, uz sagledavanje sposobnosti i mogućnosti za njihovu uspešnu realizaciju. 

Opredelili smo se za za sticanje glavnih karakteristika i obeležja inovatora u praksi, kroz stalno praćenje i usavršavanje industrijskog razvoja u svim oblastima građevinarstva. 

Arhitektura i urbani dizajn direktno utiču na kvalitet svakodnevnog života ljudi. 

Ako je dizajn našeg okruženja i ambijenta koje projektujemo i gradimo kohezivan, jasan i razumljiv, kako u koncepciji tako i realizaciji, ostvarujemo dodatnu vrednost i visoki kvalitet korisničkog iskustva.

Posvećeni smo inovativnoj arhitekturi i urbanom dizajnu, nastojimo da negujemo radoznalost i zadržimo otvorenost. 

Odatle potraga za različitim materijalima i originalnim kombinacijama formi, interpretiranih jezikom savremene arhitekture.
 

Milan Tiodorović, Direktor


ARHITEKTONSKO I GRAĐEVINSKO PROJEKTOVANJE

Arhitektonsko konsultantski tim STUDIO | ARCHITONIC -a čine iskusni stručnjaci  iz oblasti dizajna, arhitektonskog i građevinskog stvaralaštva priznatih u inostranstvu, sa licencama i certifikatima domaćih i međunarodnih institucija na polju:

 • Izrade idejnih rešenja, idejnih, glavnih i izvođačkih projekata
 • Projektovanja i opremanja enterijera 
 • Praćenja projekta tokom svih faza - od studije izvodljivosti, idejnog rešenja do total dizajna 
 • Implementacije inteligentne arhitekture  (smart building, eco |solar house)  
 • Dizajna vizuelnog identiteta i marketinških materijala
 • Retail korporativnog identiteta

 STUDIO | ARCHITONIC planira, projektuje i dizajnira  poštujući ugovorene rokove,  implementirajući savremena znanja i tehnološko - tehnička rešenja, uz permanentno edukovanje i praćenje savremenih tendencija.

BIM | REVIT

Kao iskorak u savremenom razvoju, STUDIO | ARCHITONIC se opredelio za značajnu posvećenost BIM tehnologiji.

Korišćenjem BIM (Building Information Modeling) procesa u našem radu ostvarujemo mogučnost da sagledamo, uključimo i generišemo sve zainteresovane strane i discipline, u jedno sveobuhvatno, zajedničko okruženje. Ono simulira, automatski ažurira i upravlja prostornim posledicama želja pojedinačnih strana uključenih u proces dizajna i projektovanja.

Kao rezultat imamo poboljšan proces planiranja, projektovanja, dizajniranja, konstruisanja, operativnosti i održavanja koji koristi standardizovan informativni model koji sadrži sve odgovarajuće parametričke podatke vezane za objekat, a koje mogu koristiti svi.

Korišćenjem BIM procesa, ostvarujemo prednosti u uštedi vremena i novca na svojim projektima, omogućavamo uvid u relevantne podatke o zgradi pre nego što počnete izgradnju, eliminišemo nepredviđene probleme, pomažući da se poveća efikasnost Vas i Vašeg poslovanja.

TEHNIČKA PODRŠKA

Obeležja STUDIO | ARCHITONIC projekata su precizna integracija planiranja, projektovanja, inženjeringa, izvodjenja i stručnog nadzora .

Podrška koju vam nudimo:

 • Vođenje  kompletno usaglašenih projekata od  faze preliminarnih rešenja  do  realizacije kroz izvodjenje, opremanje i stručni nadzor - praćenje tokom izvodjenja kroz rukovođenje i nadzor na gradilištu
 • Postupak kreiranja ponude
 • Priprema  tenderske dokumentacije
 • Valorizacija troškova izgradnje, održavanja i funkcionisanja objekta
 • Kontrola kvaliteta,  budžeta i terminskih  planova
 • Stručni nadzor
 • Primena FIDIC procedura u investicijama 
 • Kreiranje informatičke infrasrukture i sistema
 • Izrada  kompletne dokumetacije  potrebne za nadležne institucije overene i propraćene od strane licenciranih inženjera

KOMERCIJALNI POSLOVI I USLUGE

Tim za komercijalne poslove i usluge STUDIO | ARCHITONIC pruža podršku delovima sistema u cilju objedinjavanja poslova u realizaciji projekata.

 STUDIO | ARCHITONIC podrška sastoji se iz nekoliko osnovnih segmenata:

• Postupak kreiranja ponude
• Priprema  tenderske dokumentacije
• Nabavka  opreme i materijala
• Održavanje i funkcionisanje objekta i osiguranja
• Poslovi sa nekretninama 
• Marketinške usluge
• Izrada korporativnog web sajta
• Internet marketing aktivnosti